Stevns Klint / Danmark


Design af besøgszone til Besøgscenter Stevns Klint

Hvad Besøgszone på Stevns Klint
Hvor Stevns Klint / Danmark
Hvornår 2017
Team Julie og Charlotte

Hvordan vil børn gerne opleve verdensarv som Stevns Klint?

Der er flere fordele ved at involvere børn i den tidlige designproces, når man fx åbner et verdensarvbesøgscenter som Besøgscenter Stevns Klint. Vores verdensarv afhænger af fremtidens generationer og ved at spørge børn om deres bud på konkrete designløsninger til et sted som besøgscenteret, får vi ikke blot interessante løsninger på udstillinger og besøgszoner, børnene tager også helt automatisk ejerskab til stedet og bliver dermed de bedste ambassadører.

All About A udviklede og afholdt en offentlig workshop om Stevns Klint for børn i samarbejde med Østsjælland Museum og Stevns Kommune. Børnene blev bedt om at sætte form på besøgszoner med plads til fx sidemøbler, information, aktiviteter og leg.

Workshoppen resulterede i mange unikke arkitekturmodeller i skala 1:50 og interessante samtaler med børn og netop deres Stevns Klint.

Stevns Klint er optaget på UNESCOs Verdensarvliste, da fortællingen om årsagen til dinosaurerne udryddelse ligger gemt i klinten.

Foto Charlotte Carstensen