Samarbejdspartnere i projekter med en eller flere af partnerne fra All About A:


Nationalt

Slots- og Kulturstyrelsen

Statens Kunstfond

Dansk Kulturinstitut

Utzon Center

Børnekulturhus Ama’r

Dansk Byggeri

Dansk Arkitektur Center

Designmuseum Danmark

Toldkammeret

KU.BE

Ingeniørforeningen IDA

Frederiksberg Kommune

Gentofte Kommune

Helsingør Kommune

Aabenraa Kommune

Furesø Kommune

Farum Billedskole

Nicolai for børn

Frederiksbergmuseerne

Rigshospitalet

ZeRUM-ZeBU / Scenekunst i undervisningen

Smith Innovation

Arkitektforeningen

+ diverse folkeskoler

 

Internationalt

Den danske ambassade i Moskva

De nordiske ambassader i Berlin

Dansk Kulturinstitut i Polen

Dansk Kulturinstitut i Rusland

Polyteknisk Museum Moskva

Boris Jeltsin Center

Concordia Design I Polen

Nordens Institut på Åland

UIA (Union Internationale des Architectes)

Open Design i Cape Town