Kurser

Vi tilbyder kurser til lærere, kommuner og andre institutioner, der har interesse i at kvalificere arbejdet med børn og unges kreative kompetencer inden for arkitektur og design. Kurserne kan målrettes i forhold til den enkelte institution og kan bruges som kompetenceløft og/eller inspiration til et personale, en konferencegruppe eller lignende. 

Som hovedregel indeholder kurserne både en præsentation af feltets muligheder samt en praktisk hands-on del.  

Kurser kan også tilrettelægges ud fra et specifikt sigte i forhold til et særligt fokus.  

Foto Julie Dufour