KU.BE / Frederiksberg I


Arkitektur og bevægelse 1:1

Hvad Elever designer og bygger en arkitektonisk forhindringsbane
Hvor 
KøbenhavnFrederiksberg   
Hvornår
 2018 / juni
Team Julie og Charlotte

Hvor tit får elever mulighed for at designe og bygge 1:1?

Den mulighed greb 16 elever fra 6. og 7. klasse på Kaptajn Johnsens Skole, de de meldte sig til et samskabelsesprojekt under vejledning af arkitekterne fra All About A samt Birgitte Bekker, billedkunstlærer på skolen. I løbet af en dag designede, konstruerede, byggede og afprøvede eleverne en arkitektonisk forhindringsbane i udvalgte materialer først i skolegården og derefter i Lindevangsparken. Banen blev nedtaget sidst på dagen og etableret igen to dage senere, da en gruppe af eleverne i en offentlig workshop guidede over 250 børn og voksne i at bygge og bevæge sig i forhindringsbanen, hvor projektet var med i Frederiksberg Dagene den 8.-10. juni 2018.

Projektet favnede fagene matematik, dansk, håndværk og design samt idræt. Som led i projektet arbejdede eleverne både i skala 1:50 og 1:1, når sted, materialer og bevægelsesmuligheder blev undersøgt.

Placeringen i parken blev aftalt med Frederiksberg Kommune, så Projektet har modtaget støtte fra Frederiksberg Kommune.

Erfaringer og materialer fra projektet bliver genanvendt i KU.BE som et sommerferieprojekt for børn og unge med arkitekterne fra All About A samt eventuelt nogle af eleverne som ’unge-ambassadører’ for projektet.

Foto Julie Dufour