Brugerinddragelse

Vi tilbyder ekspertise i forhold til inddragelsesprojekter med særligt fokus på børn og unge i forbindelse med forskellige processer med byggeri, byplanlægning og design af nye rum og aktiviteter på fx institutioner og museer.  

All About A har udviklet hands-on værktøjer til inddragelsesprocesser på en for børn og unges vedkommende måde. Efterfølgende analyseres og oversættes børnenes og de unges input i forhold til deres perspektiver overfor bygherrer og andre beslutningstagere.  

Foto Charlotte Carstensen