Arkitektonisk forhindringsbane / København


Arkitektonisk forhindringsbane 

Hvad Børn designer, bygger og afprøver deres forhindringsbaner i skala 1:1
Hvor Ørestad / Ørestad Kulturdag
Hvornår 2019/ august
Team Julie og Charlotte

På årets måske sidste super varme sommerdag fejlede energien ikke noget, da børn og familier på Ørestad Kulturdag designede, byggede og afprøvede deres arkitektoniske forhindringsbaner i skala 1:1. Stor tak til alle både børn og voksne som byggede og legede med os på dagen.

Foto Charlotte Carstensen